Hans Landin Wiceprezes Grupy

Hans Landin zajmuje stanowisko wiceprezesa grupy, a także jest jednym z dyrektorów wyższego szczebla The Timken Company. Na obecne stanowisko został powołany w 2014 r., zaś w 2019 r. dołączył do kierownictwa wyższego szczebla firmy.

Odpowiada za zarządzanie rozwojem firmy Timken w segmencie układów przenoszenia mocy, obejmującym produkty takie, jak pasy, łańcuchy, przekładnie, sprzęgła i hamulce, systemy smarowania i produkty techniki liniowej.

W latach wcześniejszych Hans Landin zajmował stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju. Mianowany na to stanowisko w 2012 roku przewodził jednostce odpowiedzialnej za rozwój i wzrost sprzedaży w ramach strategii firmy. Pełnił także funkcję dyrektora odpowiedzialnego za współpracę z producentami urządzeń w segmencie przemysłowym oraz energii wiatrowej, poszerzając działalność i globalną bazę klientów firmy.

W roku 2007 piastował stanowisko dyrektora ds. rynku kolejowego i nadzorował globalną produkcję firmy w tym zakresie. We wcześniejszym okresie był również menedżerem operacyjnym w kilku fabrykach firmy Timken, a także menedżerem ds. rozwoju globalnego, ze szczególnym nakierowaniem na rynek azjatycki.

Hans Landin dołączył do firmy Timken w 1996 roku i pełnił różne funkcje związane ze sprzedażą w Europie. W roku 2002 objął stanowisko regionalnego menedżera sprzedaży dla producentów urządzeń przemysłowych.

Hans Landin uzyskał tytuł magistra na kierunku inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Chalmers w Szwecji.