[Page Title]

Notă de informare privind confidențialitatea

Notă de informare privind confidențialitatea

Dacă legile privind protecția datelor din Spațiul Economic European („SEE”) se aplică prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să dați clic aici pentru informații suplimentare, inclusiv pentru cele legate de drepturile dvs. specifice privind confidențialitatea.

The Timken Company și filialele sale din întreaga lume, identificate la sfârșitul acestei note de informare („Timken”, „noi” sau „a noastră/al nostru/ale noastre/ai noștri”) colectează și prelucrează date despre dvs., în conformitate cu descrierea din prezenta notă de informare. Timken și-a asumat angajamentul de a proteja confidențialitatea celor cu care interacționează. Prezenta notă de informare privind confidențialitatea („notă de informare”) conține detalii despre modul în care Timken colectează, utilizează și partajează datele cu caracter personal pe care le obținem de la dvs. și despre dvs. atunci când interacționați cu Timken. Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare.

Aplicabilitate: Prezenta notă de informare se aplică datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care interacționăm în desfășurarea activității noastre, cum ar fi persoanele care vizitează unul dintre site-urile web pe care le exploatăm sau care sunt angajați de sau asociați cu unul dintre furnizorii, clienții sau alți parteneri de afaceri ai noștri. Prezenta notă de informare nu se aplică angajaților Timken sau persoanelor care candidează pentru un loc de muncă sau participanților la fondurile de beneficii ale angajaților oferite de Timken.

Când dvs. interacționați cu Timken în numele altei persoane sau entități, cum ar fi prin furnizarea sau accesarea datelor cu caracter personal ale unei alte persoane, declarați că interacțiunile și schimburile dvs. respectă legile aplicabile privind protecția datelor. Dvs. sunteți singur responsabil de orice încălcare a legilor privind confidențialitatea, ce rezultă din neinformarea celeilalte persoane despre modul în care vor fi prelucrate datele sale cu caracter personal sau din nereușita obținerii consimțământului persoanei respective.

Modificări: Timken poate actualiza această notă de informare, din când în când. Actuala notă de informare va intra în vigoare atunci când va fi publicată. Vă rugăm să recitiți periodic această notă de informare pentru actualizări. Dacă oricare dintre modificări sunt inacceptabile pentru dvs., trebuie să încetați să interacționați cu Timken. Când va fi necesar, în conformitate cu legea aplicabilă, vă vom comunica orice modificare a acestei note de informare.

Secțiuni

 1. Ce date colectăm?
 2. Cum vă utilizăm datele cu caracter personal?
 3. Cu cine vă partajăm datele?
 4. Securitatea și păstrarea datelor
 5. Confidențialitatea copiilor
 6. Linkuri externe
 7. Termeni privind utilizarea
 8. Date de contact / Opțiunile dvs.
 9. Secțiunea legilor privind protecția datelor în SEE
 10. Transferurile internaționale ale datelor dvs. cu caracter personal
 11. Drepturile dvs. privind confidențialitatea din cadrul SEE
 12. Cum utilizăm modulele cookie și instrumentele de colectare automată a datelor

1. Ce date colectăm?

Datele cu caracter personal se referă la orice date legate de o persoană fizică sau gospodărie, identificată sau identificabilă („persoană vizată”).

Surse de date cu caracter personal:

Colectăm date despre dvs. și despre modul în care interacționați cu Timken, în mai multe feluri în funcție de natura acestor interacțiuni, inclusiv:

 • Date pe care ni le furnizați în mod direct. Colectăm datele pe care ni le furnizați în mod direct, de exemplu, atunci când ne oferiți datele de contact în persoană, în cadrul unui e-mail sau al unei scrisori sau al unui formular online:
 • Date colectate sau deduse în mod automat din interacțiunile dvs. cu Timken. Colectăm în mod automat date tehnice cu privire la interacțiunile dvs. cu Timken, cum ar fi adresa IP și preferințele de navigare atunci când ne utilizați unul dintre site-urile web.
 • Date de la terțe părți. Este posibil să primim date despre dvs. și interacțiunile dvs. cu Timken de la terțe părți, cum ar fi angajatorul sau colegii dvs., furnizorii de servicii și conținut terță parte, companii care furnizează sau vând liste de cumpărători potențiali și alte persoane care interacționează cu Timken.

Este posibil să combinăm datele pe care le primim de la diversele surse descrise în prezenta notă de informare, inclusiv surse terță parte și surse publice (de exemplu, datele pe care le trimiteți pe un forum public), cu datele cu caracter personal pe care le colectăm independent și apoi le folosim sau le dezvăluim în scopurile identificate mai jos.

Datele pe care le colectăm:

Datele cu caracter personal pe care Timken le poate colecta despre dvs. includ:

 • Identificatori, cum ar fi numele dvs., pseudonimele, adresa poștală, țara de reședință, identificatorul unic personal, identificatorul online, adresa IP, adresa de e-mail, numărul de telefon, identificatorii din mediile de socializare (de exemplu, numele de utilizator Twitter, numele de utilizator Instagram etc.).
 • Date privind activitatea de pe internet sau din alte rețele electronice, cum ar fi istoricul de navigare, istoricul de căutare, informații despre interacțiunile dvs. cu Timken (inclusiv interacțiunea online cu Timken, prin aplicația mobilă și prin reclame), precum și date despre geolocalizare, cum ar fi longitudinea și latitudinea.
 • Date privind activitatea profesională, angajarea sau studiile, cum ar fi denumirea postului dvs., adresa de la serviciu, istoricul angajării și alte date despre activitatea dvs. profesională.
 • Date deduse, extrase din oricare dintre datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm pentru a crea un profil despre dvs., care vă reflectă preferințele.

Nu colectăm toate aceste tipuri de date cu caracter personal în toate cazurile și nici nu utilizăm același domeniu de aplicare a datelor cu caracter personal pentru toate tipurile de persoane sau utilizări.

2. Cum vă utilizăm datele cu caracter personal?

Este posibil să vă utilizăm datele cu caracter personal în mai multe moduri, inclusiv:

 • În scopul permiterii interacțiunilor dintre dvs. și Timken, cum ar fi pentru a ne facilita achiziționarea sau vânzarea de mărfuri și servicii și, în general, pentru desfășurarea activității noastre, pentru a vă susține, pe dvs. și organizația cu care sunteți asociat, în cadrul interacțiunilor dvs. cu Timken, pentru a diagnostica, repara și urmări problemele legate de servicii și calitate, pentru a facilita o comandă, o descărcare, un retur sau un schimb, pentru a furniza informațiile solicitate despre produs, pentru a comunica cu dvs. despre contul angajatorului dvs. sau cu privire la utilizări suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, care depășesc domeniul de aplicare a acestei liste, pentru a autentifica persoanele care interacționează cu Timken și pentru a răspunde solicitărilor, reclamațiilor și întrebărilor dvs.
 • În propriile scopuri interne de afaceri, cum ar fi evaluarea sau auditul utilizării, performanței și siguranței programelor și tehnologiilor legate de interacțiunile cu Timken, pentru a evalua și îmbunătăți calitatea interacțiunilor dvs. cu Timken, pentru a concepe noi produse și servicii, pentru a vă prelucra și cataloga răspunsurile la sondaje sau chestionare, pentru a efectua analiza si testarea datelor și pentru a păstra evidențe adecvate privind activitatea noastră și alte evidențe relevante.
 • În scopuri juridice și privind siguranța sau securitatea, cum ar fi pentru respectarea cerințelor legale, pentru protejarea siguranței, proprietății și drepturilor Timken, ale celor care interacționează cu Timken și a altora și pentru a detecta, preveni și răspunde la incidente de securitate sau la alte activități rău-intenționate, înșelătoare, frauduloase sau ilegale.
 • În scopuri de marketing, cum ar fi pentru comercializarea produselor și serviciilor noastre sau cele ale terțelor părți, pentru a efectua sondaje, chestionare, promoții, evenimente și concursuri de marketing, pentru a ne îmbunătăți conținutul și, eventual, pentru a vă putea trimite e-mailuri comerciale (sub rezerva respectării legilor aplicabile).
 • Într-un format anonimizat sau cumulat, adică într-un mod care nu vă identifică, în niciun scop.
 • În orice alt scop compatibil cu cele de mai sus sau pentru care vă acordați consimțământul.

3. Cu cine partajăm datele dvs.?

Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu alte persoane și entități decât entitatea Timken care le-a colectat inițial, inclusiv categoriile de destinatari descrise mai jos.

 • Afiliați și filiale: Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal în cadrul grupului de companii Timken (companii mamă, filiale corporative, afiliați corporativi, filiale, unități de afaceri și alte companii care au drepturi comune de proprietate) în scopurile descrise mai sus.
 • Furnizori de servicii terță parte: Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu furnizorii de servicii terță parte care lucrează în numele Timken, pentru a facilita o interacțiune cu Timken pe care o solicitați sau pentru a ne susține relația cu dvs. și cu partenerul de afaceri cu care sunteți asociat. Exemplele de furnizori de acest fel îi includ pe furnizorii de servicii de găzduire și de sisteme IT și pe furnizorii de servicii, companiile de analiză și furnizorii de marketing. Este posibil să încheiem contracte cu alte companii pentru a furniza anumite servicii, inclusiv transportul, verificarea identității, distribuția prin e-mail, cercetarea de piață, gestionarea promoțiilor și procesarea plăților. Oferim acestor companii numai datele de care au nevoie pentru a-și presta serviciile și lucrăm cu acestea pentru a ne asigura că vă este respectată și protejată confidențialitatea.
 • Parteneri de afaceri: Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu anumiți parteneri de afaceri, cum ar fi distribuitorii noștri autorizați.
 • În scopuri juridice și privind securitatea și siguranța: Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu organele de aplicare a legii sau cu alte agenții pentru a respecta legea sau cerințele legale, pentru a impune sau aplica termenii privind utilizarea și alte acorduri și pentru a ne proteja drepturile și proprietatea sau siguranța Timken, partenerii de afaceri și terțele părți.
 • În legătură cu o tranzacție: Dacă noi fuzionăm cu sau unele sau toate activele noastre sunt achiziționate de o altă entitate, inclusiv prin intermediul unei vânzări, vă vom partaja datele cu caracter personal cu acea entitate.
 • Angajatorul sau colegii dvs.: Dacă interacționați cu Timken în legătură cu angajarea dvs., angajatorul dvs., colegii dvs. sau alte persoane desemnate de angajatorul dvs. pot vizualiza orice date cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu utilizarea sau interacțiunea dvs. cu Timken.

Timken nu vinde datele dvs. cu caracter personal. De asemenea, nu vindem niciun fel de date cu caracter personal ale minorilor sub vârsta de 16 ani fără autorizația acestora.

De asemenea, este posibil să anonimizăm sau să cumulăm date cu caracter personal pentru a le partaja cu terțe părți, în orice scop.

4. Securitatea și păstrarea datelor

Timken are în vigoare proceduri de securitate adecvate și măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, divulgării, modificării sau utilizării.

Timken păstrează date cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat pentru care datele cu caracter personal au fost colectate sau, altfel, prelucrate și, ulterior, numai în scopuri legale sau de afaceri legitime, cum ar fi (i) în situațiile în care este impus prin lege, contract sau obligații similare aplicabile operațiunilor de afaceri ale Timken, (ii) pentru păstrarea, rezolvarea, apărarea sau executarea drepturilor noastre contractuale și legale și (iii) atunci când este necesar pentru a păstra evidențe de afaceri și financiare adecvate și corecte. Vă vom șterge datele cu caracter personal de îndată ce scopul respectiv pentru utilizarea acestora se va încheia și nu va rămâne nicio obligație de a le păstra în niciunul dintre scopurile descrise mai sus, cu excepția cazului în care acest lucru este permis sau impus de legea aplicabilă.

5. Confidențialitatea copiilor

Interacțiunile cu Timken sunt destinate persoanelor cu vârsta de 16 ani și peste. Interacțiunile Timken nu sunt îndreptate către, promovate către sau destinate copiilor sub 16 ani. Timken nu colectează în cunoștință de cauză niciun fel de date, inclusiv date cu caracter personal, de la copii sub 16 ani. În cazul în care credeți că am colectat din neatenție date cu caracter personal de la un copil cu vârsta sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați la adresa de mai jos și vom face eforturi rezonabile pentru a șterge datele copilului din bazele noastre de date.

6. Linkuri externe

Când interacționați cu Timken, este posibil să întâlniți linkuri către site-uri externe sau către alte servicii online, inclusiv cele încorporate în reclame terță parte sau informații plătite, care nu sunt controlate de Timken. Timken nu este responsabil pentru practicile privind confidențialitatea și politicile de colectare a datelor pentru acele servicii. Pentru detalii, trebuie să consultați declarațiile privind confidențialitatea ale acestor servicii.

7. Termeni privind utilizarea

The Termenii privind utilizarea pentru interacțiunile cu Timken sunt integrați prin referință în prezenta nota de informare și pot fi găsiți prin accesarea linkului respectiv.

8. Date de contact / Opțiunile dvs.

Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta notă de informare, vă rugăm să contactați Timken la:

E-MAIL: DataPrivacyOffice@Timken.com
TELEFON: +1-234-262-2207
866-846-5369 (gratuit în SUA)
ADRESĂ POȘTALĂ: The Timken Company
Oficiul pentru Confidențialitatea Datelor / Juridic
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720 USA

Pentru a vă dezabona de la primirea mesajelor de e-mail promoționale din partea noastră, vă rugăm să dați clic pe linkul „Dezabonare” din partea de jos a fiecărui e-mail sau să ne contactați, utilizând datele de contact de mai sus.

9. Secțiunea legilor privind protecția datelor în SEE

Această secțiune se aplică în situațiile în care legile din SEE privind protecția datelor se aplică prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În cazul unui conflict între informațiile din această secțiune și restul notei de informare, această secțiune privind SEE va prevala.

Temeiul nostru legal pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal, în calitate de controlori de date va depinde de datele cu caracter personal în cauză și de contextul specific în care le colectăm. În multe cazuri, vă vom prelucra datele cu caracter personal, utilizând următoarele temeiuri legale:

 • • interes legitim – prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne îndeplini interesele legitime de afaceri, de exemplu pentru a ne dezvolta și îmbunătăți produsele și serviciile, pentru a ne susține operațiunile de vânzări și de afaceri și pentru a ne securiza sistemele, dotările și personalul.
 • obligație legală – prelucrăm date cu caracter personal pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.
 • îndeplinirea acordului – prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne presta sau îndeplini obligațiile conform unui acord încheiat cu angajatorul sau cu alt partener de afaceri cu care sunteți afiliat.
 • Consimțământ – este posibil să vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului dvs.; în acest caz, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne, prin utilizarea datelor de contact din secțiunea „Contact ați-ne” de mai sus.

10. Transferurile internaționale ale datelor dvs. cu caracter personal

Interacționând cu Timken sau furnizând date cu caracter personal către Timken, datele dvs. cu caracter personal sunt transferate în Statele Unite, unde Timken își are sediul (în unele sau toate scopurile descrise în prezenta notă de informare de mai sus). În plus, terțele părți afiliate și neafiliate cu care vă partajăm datele cu caracter personal se află într-o varietate de țări diferite. Dacă nu sunteți rezident al Statelor Unite, legile țării dvs., ce reglementează colectarea și utilizarea datelor, pot fi diferite de cele din Statele Unite. De exemplu, Comisia Europeană nu consideră că legislația privind protecția datelor din Statele Unite oferă același nivel de protecție ca legislația UE privind protecția datelor. Transferurile către țări din afara SEE au loc folosind un mecanism acceptabil de transfer de date, cum ar fi Scutul de Confidențialitate UE-SUA, clauzele contractuale standard ale UE, regulamentele corporative obligatorii, codurile de conduită și certificările aprobate sau pe baza derogărilor legale permise. Vă rugăm să contactați DataPrivacyOffice@Timken.com, dacă doriți să primiți informații suplimentare sau, unde este posibil, o copie a mecanismului de transfer de date relevant.

11. Drepturile dvs. privind confidențialitatea, din cadrul SEE

Dacă interacționați cu Timken din SEE sau dintr-un loc în care se aplică legile din SEE privind protecția datelor, cu anumite excepții și limitări legale, vă puteți exercita următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

Acces. Aveți dreptul de a ne solicita să vă confirmăm dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și anumite alte informații despre prelucrarea respectivă, pe lângă obținerea unei copii a datelor dvs. cu caracter personal.

Rectificare. Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Obiecție. În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul intereselor noastre legitime, ne puteți solicita să încetăm să le prelucrăm și trebuie să facem acest lucru, cu excepția cazului în care considerăm că avem un motiv legitim important pentru a continua prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă trebuie să le prelucrăm în vederea stabilirii, exercitării sau apărării în cazul acțiunilor în justiție. În plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.

Portabilitate. Este posibil să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de computere și aveți dreptul de a transmite aceste date către alții sau de a ne cere să facem noi acest lucru.

Restricționare. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe, de exemplu, dacă doriți să stabiliți exactitatea acestora sau motivul prelucrării acestora.

Ștergere. Este posibil să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe, de exemplu, în cazul în care nu există niciun motiv întemeiat pentru a continua prelucrarea acestora sau în cazul în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai sus).

Dreptul de a depune o reclamație. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de protecție a datelor, iar noi vom lucra cu aceasta pentru a o rezolva. Cu toate acestea, am aprecia să putem aborda motivele îngrijorării dvs. înainte de a vă adresa autorității de reglementare a protecției datelor, și, astfel, vă încurajăm să ne contactați pe noi mai întâi.

Dreptul de a refuza sau de a vă retrage consimțământul. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care vă solicităm acordul pentru a vă prelucra datele cu caracter personal, sunteți liber să refuzați să vă dați consimțământul și vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vom înceta utilizarea acestuia în scopul specific, cu excepția cazului în care avem un temei legal alternativ pentru a-l utiliza.

Dreptul de a nu face obiectul deciziilor automate, inclusiv realizării de profiluri. Dacă aveți întrebări cu privire la exercitarea oricăruia dintre drepturile dvs. sau dacă acestea se aplică unei anumite activități de prelucrare, ne puteți contacta la adresa DataPrivacyOffice@Timken.com.

12. Cum utilizăm modulele cookie și instrumentele de colectare automată a datelor

Site-urile noastre web

Site-urile noastre web utilizează module cookie și instrumente de colectare automată a datelor. Pentru detalii, vă rugăm să ne consultați politica privind modulele cookie.

Publicitatea online

Timken își face publicitate pe site-uri web terțe părți. Aceste terțe părți pot utiliza module cookie sau instrumente pentru a colecta informații despre activitățile dvs. de navigare pentru a oferi publicitate relevantă pentru interesele dvs.

Puteți gestiona primirea de publicitate țintită de către dvs., vizitând aceste site-uri:
În UE, https://www.youronlinechoices.eu/
În SUA și alte regiuni, http://www.aboutads.info/consumers

Comunicări de marketing

Furnizăm comunicări de marketing digital despre Timken, cu un mecanism de dezabonare în fiecare comunicare. Vă puteți dezabona de la orice comunicare, dând clic pe „Dezabonare” în e-mailul propriu-zis.

List of Applicable Timken Affiliates

Bearing Inspection, Inc. Timken GmbH (Germania)
Cone Drive Operations Inc. Timken Industrial Services, LLC
Diamond Chain Company, Inc. Timken Italia S.r.l. (Italia)
EDT Corp. Timken Motor & Crane Services, LLC
Lovejoy, LLC Timken Polska SP z.o.o. (Polonia)
Lovejoy Curtis, LLC Timken PWP S.r.l. (România)
MPB Corporation Timken Romania SA (România)
PT Tech, LLC Timken SMO LLC (Timken Belts)
Rail Bearing Service LLC Timken UK Limited
Timken Drives LLC The Timken Company
Timken Espana S.L. (Spania) The Timken Corporation
Timken Europe (Franța) Torsion Control Products, Inc.
Timken Europe B.V.

Prezenta notă de informare a fost actualizată la data de 17 decembrie 2019.