Nasze dążenie do jakości ma na celu zachowanie standardów etycznych marki Timken oraz zaufania, jakim darzą nas nasi klienci. Dlatego każdego roku inwestujemy miliony dolarów w rozwój i badania, szkolenia i doskonalenie procesów, aby wszystkie produkty Timken odznaczały się tą samą wysoką jakością, niezależnie od miejsca produkcji.

Dokładamy wszelkich starań, aby opracowywać i doskonalić światowe standardy jakości Timken, stosowane, bez wyjątku, w każdym zakładzie wytwarzającym produkty Timken. Poza wyznaczaniem własnych standardów pomagamy też definiować jakość w branży, opracowując normy dla Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Łożysk (ABMA) i biorąc udział w tworzeniu standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Nasza miara jakości

Timken Quality Pyramid

Wszystkie zakłady produkcyjne Timken na całym świecie posiadają certyfikaty poświadczające, że spełniają normy systemów jakości dla branż, w których działają.

Jakość to podstawa reputacji firmy Timken. System zarządzania jakością Timken (TQMS) wspiera stosowanie w praktyce naszej nadrzędnej wartości, jaką jest jakość, oraz dyscypliny w przestrzeganiu najlepszych praktyk na wszystkich szczeblach organizacji, zarówno w procesach produkcyjnych, jak i usługowych. TQMS chroni markę Timken i ustanawia jasne wytyczne dotyczące dopuszczalnych oraz szczególnych poziomów norm jakości, które obowiązują naszych pracowników, klientów i dostawców.

Oparty na normie ISO 9000 system TQMS wykracza poza jej wymogi i obejmuje najbardziej zaawansowane wymagania, z myślą o naszych klientach i najlepszych praktykach pochodzących zarówno z firmy Timken, jak i spoza niej. Jego 21 modułów stanowi wspólne ramy określające, w jaki sposób pracownicy Timken dążą do zapewnienia i utrzymania odpowiedniej jakości. Każdy moduł podlega corocznemu przeglądowi dla zapewnienia stałego doskonalenia, a tym samym do ciągłego zwiększania minimalnych wymogów jakościowych i zapewnienia takiego samego poziomu jakości w każdym zakątku świata.


Jakość u źródeł firmy Timken

Wszystkie zakłady produkcyjne Timken na całym świecie posiadają certyfikaty poświadczające, że spełniają normy systemów jakości dla branż, w których działają. Ponadto wszystkie zakłady Timken posiadają certyfikat zgodności z normą ISO 9001.

Od swojego założenia w 1899 r. firma Timken stale skupia się na potrzebie wytwarzania wysokiej jakość produktów i usług. Te starania najlepiej wyraził sam Henry Timken we wskazówce, jaką dał swoim synom, w odniesieniu do prowadzenia przedsiębiorstwa:

„Aby odnieść sukces, musicie być niezależni. Jeśli chcecie być liderami w dowolnej dziedzinie, musicie do niej wnosić niezależność myśli, niezawodną technikę, energię i bezkompromisowość w dążeniu do celu. Jeśli macie jakiś pomysł i sądzicie, że jest dobry, musicie go wdrożyć do samego końca. Nie możecie pozwolić, aby inni was do niego zniechęcili. Jeśli wszyscy myślelibyśmy tak samo, nigdy nie nastąpiłby żaden postęp. Przede wszystkim jednak nie podpisujcie się swoim nazwiskiem pod czymkolwiek, czego moglibyście się kiedyś wstydzić”.

To stawianie na jakość od samego początku trwa do dziś i stanowi część naszej polityki jakości, zgodnie z którą:

„Jakość jest kamieniem węgielnym naszej reputacji i ma kluczowe znaczenie dla możliwości osiągnięcia misji naszej firmy. Każdy pracownik rozumie znaczenie marki Timken, stale spełnia nasze obietnice dotyczące produktów i postępowania oraz przejmuje odpowiedzialność za decyzje wpływające na jakość”.


Nasze certyfikaty jakości

Import, magazynowanie, regeneracja, montaż oraz przepakowywanie, sprzedaż i dystrybucja szerokiej gamy łożysk i innych powiązanych części

Produkcja i sprzedaż ślimaków przenośnikowych ze stali niestopowej (od 500 mm do 8 m), montaż i sprzedaż łańcuchów do przenośników ze stali niestopowej, sprzedaż łańcuchów rolkowych ze stali niestopowej o wymiarach do 3,78" oraz sprzedaż kół łańcuchowych ze stali niestopowej do maszyn rolniczych

Usługi w zakresie odbioru, pakowania, przeładunku, magazynowania i wysyłki towarów oraz ogólne usługi zarządzania magazynami.

Import i sprzedaż łożysk

Świadczenie usług spedycji morskiej i lotniczej. Świadczenie usług logistycznych, w tym magazynowania, zarządzania materiałami i dystrybucji.

Projektowanie i produkcja przekładni, zarówno standardowych, jak i na zamówienie; precyzyjne szlifowanie kół zębatych; obróbka CNC; wytwarzanie i obróbka cieplna.

Projektowanie i produkcja zespołów łożysk baryłkowych w oprawach oraz urządzeń przenoszenia mocy

Świadczenie usług spedycji lotniczej i morskiej. Świadczenie usług logistycznych, w tym magazynowania, zarządzania materiałami i dystrybucji.

Kontrola, montaż i pakowanie łożysk na potrzeby klientów OEM i rynku wtórnego.

Pozyskiwanie dostaw, rozwój dostawców i inne usługi dla zakładów produkcyjnych firmy Timken

Projektowanie i produkcja łożysk stożkowych

Łożyska toczne i kulkowe dla branży lotniczej (z wyłączeniem projektowania i rozwoju)

Timken XEMC (Hunan) Bearing Co. LTD (Xiangtan)

Niestandardowe usługi pośrednictwa, transport drogowy, spedycja, magazynowanie, dystrybucja i usługi powiązane, współpraca z urzędem kontroli celnej, inspekcji towarów i kwarantanny w przeprowadzaniu inspekcji pomocniczej

Testy łożysk kolejowych

Łożyska stożkowe

Magazynowanie i dystrybucja

Projektowanie, produkcja i serwisowanie przekładni przemysłowych

Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe

Testy w zakresie mechaniki

Zarządzanie logistyką i spedycją międzynarodową

Łożyska stożkowe

Opracowywanie i produkcja smarów

Łożyska stożkowe i ich komponenty, w tym odkuwki, kosze, wałeczki oraz pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne

Produkcja łożysk i komponentów łożyskowych

Projektowanie i opracowywanie, produkcja i regeneracja łożysk – o rozmiarze do 4000 mm; testy metalograficzne i ich ocena

Produkcja łożysk tocznych (stożkowych) dla kolejnictwa

Świadczenie usług spedycji lotniczej i morskiej. Świadczenie usług logistycznych, w tym zarządzania magazynami i dystrybucji.

Produkcja i regeneracja łożysk

19 (pojedyncze elementy dla kolejnictwa) – Projektowanie, montaż i regeneracja łożysk i ich komponentów.

Projektowanie, produkcja, montaż, testowanie i realizacja dostaw systemów smarowania, zwijaczy przewodów hydraulicznych i powiązanych elementów mocowania, obejściowych układów filtracji, w tym naprawa produktów zwróconych do zakładu produkcyjnego w ramach obsługi gwarancyjnej

Projektowanie i produkcja dzielonych łożysk tocznych, kulkowych i wałeczkowych oraz powiązanych produktów.

Łożyska kulkowe i wałeczkowe

Łożyska kulkowe i wałeczkowe; części do pojazdów silnikowych

Projektowanie, produkcja i regeneracja układów przenoszenia mocy

Projektowanie i produkcja łańcuchów i ślimaków przenośnikowych

Pakowanie, smarowanie i dystrybucja łożysk i powiązanych produktów

Łożyska kulkowe i wałeczkowe

Łożyska kulkowe i wałeczkowe

Projektowanie, produkcja i naprawa układów przenoszenia mocy i urządzeń powiązanych, dla różnych gałęzi przemysłowych, takich, jak: energia wiatrowa, energetyka, przemysł celulozowo-papierniczy, przetwórstwo metali, górnictwo, przemysł petrochemiczny, gospodarka wodna, cementownie i kruszywa budowlane.

Projektowanie i produkcja łożysk stożkowych, komponentów i zespołów łożyskowych

Projektowanie, produkcja i regeneracja komponentów łożysk tocznych