[Page Title]

COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa COVID-19. Władze spółki Timken podjęły szybkie i zdecydowane działania, których nadrzędnym celem jest zapewnienie zdrowia naszym pracownikom, partnerom i społecznościom, w których prowadzimy działalność. Oto działania, które podejmujemy w odpowiedzi na to bezprecedensowe, szybko zmieniające się wyzwanie.

Obok wysokich wewnętrznych standardów bezpieczeństwa, zdrowia i prowadzenia działalności, wdrażamy zasady i wytyczne rządów oraz organów służby zdrowia w miejscach prowadzenia działalności. Stosujemy środki zapobiegawcze zgodne z zaleceniami WHO oraz Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), w tym m.in. procedurę zachowania odpowiedniej odległości od innych osób oraz tryb pracy zdalnej we wszystkich naszych lokalizacjach, zawiesiliśmy wszelkie niekonieczne podróże służbowe i wizyty w naszych lokalizacjach oraz dokładamy wszelkich starań do zapewnienia zintensyfikowanego bezpieczeństwa i higieny w zakładach celem utrzymania zdrowego środowiska pracy.

Kontynuujemy działalność operacyjną na całym świecie, korzystając z infrastruktury produkcyjnej spółki, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Współpracujemy ściśle z klientami, dostawcami i partnerami logistycznymi, zapewniając niezawodne dostawy produktów i wiedzę fachową.

Jest to zadanie niezwykle istotne z uwagi na fakt, że produkty i usługi firmy Timken są niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania naszych klientów i świata, czy to w gospodarstwach rolnych i fabrykach produkujących żywność, czy elektrowniach dostarczających energię do naszych domów. Nasi klienci, nasze społeczności i wszystkie pozostałe osoby, które są bezpośrednio zaangażowane i zainteresowane naszą działalnością liczą na to, że pomożemy im utrzymać ruch w przemyśle, a my ich nie zawiedziemy. Kierownictwo spółki i ponad 18 000 pracowników zobowiązane jest do sprawnej realizacji tego celu.

Dziękuję za wszelkie wsparcie w tej dynamicznej sytuacji. Zachowując chęć współpracy i wzajemnej wymiany informacji, wspólnie uda nam się sprostać obecnym wyzwaniom.

Z poważaniem,
Richard G. Kyle
Prezes i Dyrektor Generalny